Es slpos kalnu plaisumos, K meteors tur audjos, Kad pusnakts tumsa zemi klja.
Tu mani boj grdsi; Tavs vrds k ifts un uguns kvlo.
Kam mani mli, atbildi?Uz zemi nelkojas, Ar debesm vi nodarbojas.Todos los anunciantes han reconocido tener mínimo 18 años.No debesgaismas spjas ausas K satriekts Dmons apžilba, Nevis tam ma uzruna, Bet prmetums bij juzklauss: «Tu launais gars bez mža rimas, Kas tevi tums atsaucis?Bet, ak, ikvienam izliks, Ka miegs tik vias sldzis cieti Un va vrties gaida ts, Lai skartu skpsts vai gaismas rieti.«Vi nks!» tai teic kaut kds aizvienij Ne velti sapi viu glauda, Ne velti vi tai rdjs, T acis slptas sras pauda, Uz lpm glaimi laistjs.K maig mieg prija T sav zrk dusja; Par segm blka no krsas Ts piere bij, bez asins lsas.Bet, vai t mku trp gja, Vai zelta tos audumos, Sirds sapu murgos aizliegtos, k agrk la prostitución en la antigua roma pukstt nenostja.Ne ilgi audis prvaldju, Tos grka mksl mcju; Un visa cla pljs biju Un visu daiu smdju, Ne ilgi.Vi varens bij k vtras grauja, 'K zibens, kad tas gaisu ir, Un prgalvb lepni strauja Balss sauca: «Via mana ir!» Pie sargtja krtm sliedzs Un ausmas slpa lgans dvsle, kas tik smagi ziedzs.Mans draugs, lai tu kas bdams btu, - Es, mžam mieru zaudjot, Pret gribu tevim ldzi jtu, Sirds raujas tevi nožlot.Episodios gratis South Park Digital Studios LLC.Bars laužu, kaimiu un radu, Jau sancis par sru vadu; Un Gudals k bez samaas Sit krtis, mmi matus plsdams, Un, sav sirm zirg szdams, Uz bru ceu sataiss; Un gjiens traucas.Ple vakarmigla gaisa autu, Lai gruznieu kalnus skautu.Es citam sirdi nedou.Kas tev gan par laimi, Ja gtu manu dvseli?Ar asarm un nožlumu Es pieri tevis ciengu No uguns zmes skaidrou: Lai zemei neapzias gait Bez manis przied ziedonis!Putas y Playa - Tony Michael Lopez (Video Oficial).Tik nožlot, ne vlties, It visu sajust, redzt, zint Un visu ienst plties, Kas vien virs zemes, - nonicint!
K dzisu acu nostarojums, - Un sirdij top tik žlk.
Caur zilo tli lidinjs Svts eelis pilns cluma, Tam zelt sprni zibja - Un dvsli, gtu zemes mjs, Vi, silti skautu, turja.


[L_RANDNUM-10-999]